Đầu tư


Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Tôi muốn chuyển nhượng dự án đầu tư. Cho tôi hỏi hủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư như thế nào?Cảm ơn bạn đã tin tưởng...

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Đặt vấn đề: Tôi đang có một dự án xây dựng trường học đang được thực  nhưng vì lý do khách quan tôi có ý định muốn ch...

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

Đặt vấn đề: Vui lòng cho biết quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc...

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Đặt vấn đề: Xin hỏi các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế?Chà...

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Đặt vấn đề: Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tếChào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tư...

Quy định chung về đầu tư

Tôi là Việt Kiều Canada, tổng giám đốc công ty điện tử Luxury, trụ sở chính ở Canada. Công ty tôi muốn đầu tư một nhà...

Đầu tư mở Casino

Nhận thấy thị trường casino ở Việt Nam đang có bước tiến mới nên công ty tôi muốn đầu tư vào mảng thị trường đặc biệt...

Đầu tư ra nước ngoài

Tôi là doanh nhân trong nước có nhiều vốn nhàn rỗi, tôi thấy thị trường Thái Lan về bất động sản đang sôi nổi nên tôi q...

Đòi lại tài sản cho thuê khi Hợp đồng thuê vẫn chưa hết hạn

Công ty TNHH A sở hữu một trang trại nuôi gia súc ở tỉnh T. Trong đợt dịch lở mồm long móng, mặc dù gia súc trong tran...