Đầu tư


Quy định chung về đầu tư

Tôi là Việt Kiều Canada, tổng giám đốc công ty điện tử Luxury, trụ sở chính ở Canada. Công ty tôi muốn đầu tư một nhà...

Đầu tư mở Casino

Nhận thấy thị trường casino ở Việt Nam đang có bước tiến mới nên công ty tôi muốn đầu tư vào mảng thị trường đặc biệt...

Đầu tư ra nước ngoài

Tôi là doanh nhân trong nước có nhiều vốn nhàn rỗi, tôi thấy thị trường Thái Lan về bất động sản đang sôi nổi nên tôi q...

Đòi lại tài sản cho thuê khi Hợp đồng thuê vẫn chưa hết hạn

Công ty TNHH A sở hữu một trang trại nuôi gia súc ở tỉnh T. Trong đợt dịch lở mồm long móng, mặc dù gia súc trong tran...