Dịch vụ dành cho người nước ngoài


Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.Bước 2: Nộp hồ sơ:1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại một tron...

Hồ sơ thủ tục gia hạn VISA

Visa, thị thực Việt Nam cấp cho người nước ngoài đều có thời hạn từ 01 tháng đến tối đa 12 tháng tùy vào mục đích sử d...

Thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài tại Việt Nam

Thời hạn sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam- Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa th...

Điều kiện để người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM1.      Đối với cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án t...

Người nước ngoài có thể mua nhà ở Việt Nam không ?

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM KHÔNG ?Người nước ngoài được phép mua nhà tại Việt Nam, tuy nhiên để mua...