Doanh nghiệp


Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh

Chào bạn! cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: Cơ sở phá...

Thủ tục thành lập quầy thuốc tây

Thủ tục thành lập quầy thuốc tây Cơ sở pháp lý:  Luật Dược 2016, Nghị định 54/2017/NĐ-CP Quầy thuốc tư nhân phải có đ...

Thủ tục tách công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Theo  Điều 192 và 193 Luật doanh nghiệp 2014, chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn...

Chuyển DNTN thành Công ty TNHH

Chào bạn! Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: Thành phầ...

Thủ tục xin Giấy chứng nhận bán hàng đa cấp

Chào bạn! cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: Theo Luật...

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN I.    CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật doanh nghiệp 2014 NĐ 108/201...

Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi...

Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần

Xin chào bạn! cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: Quý k...

Thay đổi chủ DNTN

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: Cơ sở...

Điều kiên thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Chúng tôi xin được tư vấn vấn đề của bạn như sau: ·        Cơ sở pháp lý: Nghị định số 07/2016/NĐ-CP   Thương nhân nướ...