Doanh nghiệp


Huy động vốn của công ty cổ phần

Công ty cổ phần của tôi đang thiếu vốn. Tôi muốn tìm hiểu thêm về các hình thức huy động vốn khác bên cạnh vay tín dụn...

Xác lập tư cách cổ đông công ty cổ phần

Nhận thấy Công ty cổ phần ĐP hoạt động hiệu quả, tôi muốn được trở thành cổ đông của công ty. Có những cách nào để trở...

Chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Tôi là đồng sở hữu công ty TNHH MA bên cạnh ông A, bà C. Nay tôi muốn bán phần vốn góp của mình cho các thành viên còn...

Thành lập hộ kinh doanh

[THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH]Tôi muốn mở một quán ăn nhỏ quy mô khoảng 5 nhân viên thường xuyên. Tôi phải đăng ký kin...

quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

(QUYỀN THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH)Tôi là đồng sở hữu công ty TNHH 2TV ABC. Tôi muốn biết các quyền quản lý, kiểm soát cô...

Thủ tục hợp nhất công ty quản lý quỹ

Chào bạn, cảm ơn bạ đã gửi câu hỏi về cho chúng, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung câu hỏi của bạn và trả lời như sa...

Thay đổi tên công ty quản lý quỹ

[THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ]Cơ sở pháp lý: Điều 14 TT 212/2012 hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động côn...

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

[ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN]Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu trả lời về...

Tăng vốn điều lệ Doanh nghiệp tư nhân

Chào bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thực hiện t...

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, do có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công...