Giấy phép con


Hợp đồng do nguời không có thẩm quyền ký kết

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: Cơ sở...

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư a)  Trình tự thực hiện (Điều 21 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) -       Bước 1...

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư a)  Trình tự thực hiện  (Điều 40 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) -       B...

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài a)  Trình tự thực hiện (Điều 2...

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư a)  Trình tự thực hiện (Điều 46 Luật Đầu tư 2014) -       Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị và...

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư a)  Trình tự thực hiện (Điều 45 Luật Đầu tư 2014, Điều 37 Nghị định số 118/2015/NĐ-C...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư a)  Trình tự thự...

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư a)  Trình tự thực h...

Cá nhân nước ngoài đầu tư góp vốn vào Việt Nam

Tôi có một người bạn nước ngoài muốn góp vốn vào Công ty của tôi tại Việt Nam thì có được không? Nếu được thì thủ tục nh...