Hợp đồng


Đề nghi giao kết Hợp đồng

Công ty A đề nghị bán 10 tấn gạo cho tôi vào ngày 1/3/2015 với giá 15000đ/kg; giao hàng tại kho của tôi sau 5 ngày kể...

Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hoá

Công ty tôi chuyên kinh doanh bán lẻ xi măng. Ngày 1/2/2018, bên tôi bán cho bên B 100 tấn xi măng, thoả thuận giao hà...

Những nguyên tắc khi ký kết hợp đồng lao động

Những nguyên tắc khi ký kết hợp đồng Người lao động cần hiểu nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động được Bộ luật Lao động...

Hợp đồng cho vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------   HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN   Hôm nay n...

Hợp đồng ký gửi hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------   HỢP ĐỒNG KÝ GỞI HÀNG HÓA Hợp đồng s...

Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng

Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng Đối với cá nhân – Người chưa đủ 6 tuổi, người mất năng lực hành vi không được phép...

Hợp đồng thuê xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ - Căn cứ quy định tại Bộ luật...

Hợp đồng thuê nhà trọ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc ---oOo--- HỢP ĐỒNG CHO THUÊ PHÒNG TRỌ   BÊN A : BÊN CHO...

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---o0o—   HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP   Hôm...